درباره کلوسئوم

 تماشاخانه ای در شهر رم درایتالیا است. کولوسئوم بزرگترین تماشاخانه در امپراتوری روم بوده‌است. امروزه بیش‌تر کولوسئوم را با تاریخ خونین نبرد گلادیاتورها در آن می‌شناسند. در کولوسئوم گلادیاتور با یکدیگر یا با حیوانات وحشی می‌جنگیدند و اسباب سرگرمی تماشاچیان خود را (که اغلب از اشراف بودند) فراهم می‌کردند. برخی اعدام‌ها (مانند اعدام با رهاسازی حیوانات وحشی) نیز در کولوسئوم انجام می‌شده‌است.

گالری تصاویر

    • La Griffe Roma – MGallery by Sofitel