درباره ارگ کبک

ارگ کبک

 

ارگ کبک با قدمتی که به سال ۱۶۷۳ بازمیگردد یکی از مشهورترین جاذبه های دیدنی شهر کبک به شمار میرود.
این قلعه در جنگهای میان سرخ پوستان و فرانسه به عنوان پایگاه عملیات بوده است که اکنون سلاح ها و ادوات جنگی را میتوان در آن مشاهده کرد.
این مکان قدیمی که به عنوان ساختمان نظامی بحساب می آید اکنون در فهرست آثار تاریخی ملی ثبت شده است.

 

 

 

گالری تصاویر