درباره کنیزالی

این خیابان شیک ترین خیابان برای قدم زدن و خرید در دوسلدروف المان می باشد .

اگر به فرانسه سفر کرده باشید ، این خیابان را بسیار نزدیک به خیابان مونتاین حس می کنید .

گالری تصاویر