نروژ (اروپا)

نروژ از کشورهای اسکاندیناوی است که قوانین عجیب و رفاه آن موجب تعجب جهان و علاقه‌ی بسیاری از افراد به بازدید از آن یا حتی زندگی در این کشور شده است.

نروژ در اروپا قرار دارد. مهمترین شهرهای این کشور، اسلو، برگن، تروندهایم و ترومسو هستند. این کشور، نسبت به مساحتش، کم‌جمعیت است.

پادشاهی نروژ کشوری است کوهستانی در قارۀ اروپا. کوهستان‌های پوشیده از برفِ آن همیشه شرایط را برای اسکی بازی کردن فراهم می‌کند. دورتادور نروژ آب است و به همین دلیل جانوران آبزی یکی از مهمترین منابع درآمد این کشور به‌شمار می‌روند. بااین‌حال، مهمترین منبع درآمد کشور نروژ از صادرات نفت و گاز تأمین می‌شود که ۲۰ درصد صادرات آن را تشکیل می‌دهد.

مردمان نروژ که بازماندگان وایکینگ‌ها هستند اکثراً مسیحی هستند، ولی کمتر به کلیسا می‌روند. اگرچه مردم نروژ به عضویت در اتحادیۀ اروپا رأی منفی دادند این کشور از شاخص رفاه انسانی بسیار بالایی برخوردار است.

(Visited 1 times, 1 visits today)

گالری تصاویر