لهستان (اروپا)

پرچم لهستان

لهستان کشوری در اروپای شرقی است.

تاریخ غم انگیزی دارد. در طول جنگ جهانی دوم و قیام ورشو به شدت آسیب دید. قیام ورشو از مهمترین عملیات جنبش مقاوت لهستان بود که در طی جنگ جهانی دوم به جهت آزاد سازی ورشو از سلطه آلمان نازی صورت گرفت.

 اما امروز لهستان چهره ی دیگری به خود گرفته و به یک کشور زیبا در به یک قاره اروپا تبدیل شده است. 

گالری تصاویر

نقشه گوگل

مدارك مورد نیاز سفارت لهستان

پاسپورت جدید امضا شده با حد اقل 8 ماه اعتبار و پاسپورت قدیمی
سند مالکیت
گردش حساب بانکی با حداقل موجودي 30 میلیون تومان به همراه نامه تمکن ( لاتین )
گواهی اشتغال به کار( اساس نامه شرکت ، روزنامه رسمی ، جوازکسب ، پروانه مطب)
شناسنامه و کارت ملی ( ترجمه رسمی با مهر دادگستري و وزارت امور خارجه )
4 رنگی زمینه سفید تمام رخ بدون عینک و روتوش x 2 قطعه عکس 3
گواهی اشتغال به تحصیل (براي دانشجویان و دانش آموزان)
کلیه مدارك ترجمه شده باشد.
ضمانت نامه بانکی براي هر نفر الزامی است.