درباره بوهم

بوهم

این سرزمین در غرب جمهوری چک قرار گرفته و به صورت یک پادشاهی در قلمرو امپراتوری روم اداره میشد.

بوهم از جنوب یا اتریش ،از غرب با باواریا، از شمال با ساکسونی و لاسوتیا و شرق با موراویا هم مرز بوده است.

گالری تصاویر